Шта је Пхи у математици?

ГАнаи Мутлу/Е+/Гетти Имагес

Фи је 21. слово грчког алфабета и у математици се користи као симбол за златни пресек. Златни пресек се односи на посебан број који је приближно једнак 1,618. Такође је познат као златни пресек, златна средина, божански пресек, медијална пропорција, златни рез, екстремни и средњи однос, златни број или божанска пропорција.Златни пресек се добија када се линија подели на два дела тако да је дужи део подељен мањим делом једнак целој дужини праве подељене дужим делом. На пример, два дела величине 61,8 и 38,2 на правој линији чине златни пресек. Често се појављује у архитектури, уметности и геометрији.

Неки архитекти и уметници из 20. века су пропорционално ускладили своја дела тако да буду приближни златном резу јер верују да је естетски пријатан. Раширено је веровање, иако није доказано, да је Партенон у Грчкој изграђен имајући на уму златни пресек. Златни број се такође користи за анализу удела природних објеката, као и система које је направио човек као што су финансијска тржишта.

Златни пресек је ирационалан број, који је реалан број који се не може представити као прости разломак. Цифре се настављају без приметног узорка.