Шта је неповратност у психологији?

Диана Кралева / Момент / Гетти Имагес

Неповратност је једна од карактеристика преоперативног стадијума бихевиористе Жана Пијажеа у његовој теорији развоја детета. Односи се на неспособност детета у овој фази да схвати да се радње, када се ураде, могу опозвати да би се вратило у првобитно стање. Дакле, дете не може да искористи ово разумевање за решавање проблема.Пијаже је показао иреверзибилност користећи пример две чаше различитих облика и величина. Када се вода сипа из једне чаше у другу, дете у предоперативној фази се пита да ли је запремина воде у другој чаши иста као што је била у оригиналној чаши. Неповратност је немогућност детета да схвати да се запремина може доказати да је иста поништавањем радње и сипањем воде назад у оригиналну чашу.

Према Пијажеу, преоперативна фаза у развоју детета настаје када дете има између 2 и 7 година. Поред неповратности, друге главне карактеристике овог стадијума су егоцентризам, који сигнализира неспособност детета у овој фази да замисли да друга особа изгледа код тродимензионалног објекта из друге перспективе може имати другачију концепцију објекта и центрацију, што дефинише неспособност детета да се фокусира на један детаљ проблема без занемаривања другог.