Која је функција центрозома?

Стоцктрек Имагес/Стоцктрек Имагес/Гетти Имагес

Центросоми су органеле одговорне за организацију и нуклеацију микротубула у животињским ћелијама и такође регулишу ћелијски циклус током ћелијске деобе. Када се нуклеарна мембрана разбије током митозе, хромозоми ступају у интеракцију са микротубулама са језгром центрозома да би изградили митотичко вретено. Центросом игра кључну улогу у ефикасној митози, али се не сматра суштинским.Центросом је центар за организовање микротубула, или МТОЦ, који се састоји од две центриоле окружене масом протеина који се зове перицентриоларни материјал или ПЦМ. Током профазне фазе митозе, центросоми мигрирају на супротне крајеве ћелије и између њих се формира митотичко вретено. Ћелије биљака и гљива не садрже центрозоме и ослањају се на друге МТОЦ структуре када организују своје микротубуле.