Која је формула за израчунавање сила узгона?

ЗероОне/ЦЦ-БИ-СА 2.0

Формула за израчунавање силе узгона (ФБ) каже да је сила нагоре која делује на уроњени објекат једнака густини (ρ) течности помноженој са запремином течности (В) и гравитационим убрзањем (г), или ФБ = ρ к В к г. Силе узгона су разлози зашто објекти тону или лебде у течности.Међутим, да би се извела ова формула, потребно је познавати Архимедов закон узгона, који каже да је сила узгона (ФБ) једнака тежини (В) истиснутог флуида, или ФБ = В. Да бисмо пронашли дату формулу изнад, такође се морају познавати још две физичке формуле.

Прва формула је да је тежина течности В = м к г, где (м) представља масу течности, а (г) је већ дато горе. Тако да је ФБ= В = м к г. Друга формула је да је густина (ρ) помножена са запремином (В) једнака маси (м), или ρ к В = м. Ако се ово замени за масу (м) у ФБ = В = м к г, онда се нађе да је ФБ= В = ρ к В к г.