Шта је електронска конфигурација кобалта?

Јилл Цларди/ЦЦ-БИ-2.0

Конфигурација електрона за кобалт је 1с2 2с2 2п6 3с2 3п6 3д7 4с2. Први број у свакој групи идентификује ниво енергије електрона. Слово представља тип љуске у којој се налазе електрони, док коначни број означава број електрона у овојници.Конфигурација електрона за кобалт се може скратити на [Ар] 3д7 4с2, где [Ар] представља конфигурацију електрона за елемент аргон, која је једнака првих пет чланова у пуној електронској конфигурацији за кобалт. Конфигурација електрона за елемент се може одредити на основу колоне и реда у којима се елемент налази на периодном систему.