Која је разлика између еластичне и нееластичне потражње?

Анди Робертс/Цаиаимаге/Гетти Имагес

Концепти еластичне и нееластичне тражње се користе у економији за описивање процеса промена, а разлике између појмова су дефинисане количином промена које се дешавају унутар датог система. Области економских студија које се односе на понуду и потражњу користе ове концепте.Еластична тражња значи да се количина или количина одређеног производа у великој мери мења када се цена производа мења, посебно када је проценат промене количине производа за којим се тражи већа од промене цене. Нееластична тражња значи да се количина или количина одређеног производа мења у малој мери када се цена производа промени, посебно када је проценат промене количине производа за којим се тражи мањи од промене цене. Еластичност и нееластичност се односе на величину промене унутар система.

Еластична и нееластична тражња се мере као проценат промене тражње за нечим подељен са процентом промене цене. Слично, еластична и нееластична понуда се мере као проценат промене понуде нечега подељен са процентом промене цене. Еластичности се бележе као негативни бројеви, пошто су криве потражње увек негативно нагнуте.